Direksiyon Uygulama Sınavları

KURSTA KULLANILACAK DİREKSİYON EĞİTİMİ VE SINAV ARAÇLARININ, KURSUN KURUCUSU ADINA KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. SINAV ARACI AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM ARACI OLUP ARACA İLİŞKİN İZİNLERİN ALINMIŞ OLMASI GEREKİR.

Direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının “Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi (Ruh-sat)” “(Y.3) KULLANIM AMACI” bölümünde “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir.
“M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçlarında sınav sırasında komisyon başkanı tarafından akan trafiğin kontrol edilmesi amacı ile sağ, sol ve iç aynaların üzerine-üstüne/yanına yedek aynalar, aracın üst kısmına sadece “Sürücü Adayı” levhası konulması, sisteme entegre, sabitlenmiş ve aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren aletin bulunması gerekir.
Sınav günü sınavda kullanılmak üzere sınav yürütme komisyonuna bildirilen aracın arıza yapması veya Milli Eğitim Müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması halinde şartları haiz kursa ait başka bir araçla, kursun başka aracı bulunmaması halinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav
yapılabilir. Sınav yapılamaması veya sınavın tamamlanamaması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır.
5.2.1. Direksiyon eğitimi ve sınav araçlarında;
• Direksiyon eğitimi ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi’nin aslı,
• Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
• Araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
• Direksiyon eğitimi ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,
• Direksiyon eğitimi dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”,
• Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs müdürlüğünce düzenlenmiş başlama ve bitiş tarihi belli olan “K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi (EK-5) bulunur. Belgenin başlama tarihi kursiyerin akan trafikte eğitime başladığı tarih, bitiş tarihi ise altı ay sonraki tarihtir. Kursiyer ilk dört hakkını bitirdikten veya belgenin geçerlilik tarihi sona erdikten sonra belge yeniden düzenlenir.